Comhairle Cathrach Chorcaí agus an Ghaeilge

Tá Comhairle Cathrach Chorcaí tiomanta, faoi théarmaí an Achta Teanga 2003, agus na Scéime Teanga a seoladh i 2007 agus atá fós i bhfeidhm, seirbhís chuimsitheach trí Ghaeilge a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Cuirimid fáilte roimh gach éinne a gcuid ghnó linn a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla mar is mian leo.

Tá súil againn go gcabhródh an chuid seo d'ár suíomh idirlín leat pé eolais atá uait a aimsiú.  Obair atá idir lámha faoi láthair agus beimid ag cur breis eolais ar fáil go luath.

Muna shásaíonn sin thú, déan teagmháil linn ag an nasc seo a leanas.

Déan Teagmháil linn

Scath a Cheile