Nederlandse informatie

Korte geschiedenis van Elizabeth Fort

Elizabeth Fort is een 17de eeuws stervorming fort aan Barrack Street in Cork, Ierland. Het was oorspronkelijk gebouwd als een defensief fort buiten de stadsmuren, maar de stad groeide uiteindelijk naar het fort toe, waardoor het fort verscheidene andere rollen aannam — onder andere als militaire basis, gevangenis, en politiebureau.

Het fort is gebouwd na de slag bij Kinsale in 1601 door Sir George Carew, de toenmalige President van Munster. Het fort is vernoemd naar Koningin Elizabeth I, en diende zowel als verdedigingswerk en als symbool voor de Engelse autoriteit in Cork. Soortgelijke forten werden rond deze tijd ook gebouwd op Haulbowline Island in de haven van Cork en James Fort, in Kinsdale. Het oorspronkelijke fort werd gemaakt van aarde en hout, zoals men vandaag nog kan zien in James Fort.

Het eerste gebouw ging niet lang mee. Na de dood van Elizabeth I in 1603 weigerde de bevolking van Cork Koning James I te erkennen. De burgers vreesden dat het fort tegen hen gebruikt zou worden en braken het af waarbij ze de kanonnen naar de stad verplaatsten. Niet lang daarna kwam Lord Mountjoy, die met zijn troepen de stad veroverde en de burgers dwong het fort op eigen kosten te herbouwen.

Het fort was herbouwd met steen 1624-26, waarbij het fort stervormig werd. Het heeft vandaag nog voor het grootste deel dezelfde vorm.

Elizabeth Fort heeft een rol gespeeld in veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Cork. Na de Cromwelliaanse verovering in het midden van de 17de eeuw schijnt Cromwell een paar defensieve wijzigingen te hebben gemaakt aan het fort, voornamelijk het verhogen van de muren.

Tijdens de Oranje oorlogen in Ierland werd Cork na de slag bij de Boyne een Jakobijns bolwerk. De stad en Elizabeth Fort werden belegerd. De stadsmuren werden doorbroken en zowel de stad als het fort capituleerden. Deze belegering werd het eind van de  Elizabeth Fort als verdedigingswerk.

In 1719 werd een legerkazerne in het fort gebouwd. Hierbij werden de muren dunner gemaak om ruimte vrij te maken voor meer soldaten.

In 1806 werd een nieuwe kazerne gebouwd aan de noordkant van Cork, wat tot de sluiting van de kazerne in Elizabeth Fort leidde. In de jaren daarna werd het fort gebruikt als gevangenis voor veroordeelde gevangen die nog naar een permanente gevangenis vervoerd moesten worden, en later als voedselopslag tijdens de Grote Hongersnood.

Hierna kreeg het fort haar militaire functie terug en werd het een bureau van de Cork City Artillery Militia, en tijdens de Ierse onafhankelijkheidsoorlog werd het als basis gebruikt door de 'Black and Tans'. In de hieropvolgende Ierse Burgeroorlog werden de gebouwen in het fort in brand gestoken door anti-verdrag strijders. Hoewel de muren van het fort het vuur hebben doorstaan dateren de huidige gebouwen van een herbouw na de brand. Tot voor kort was het een politiebureau.

Elizabeth Fort is nu in bezit van  het Cork City Council en wil dit waardevolle bouwwerk gebruiken als toeristische bezienswaardigheid binnen de stad. De centrale locatie van het fort en het uitzicht wat zij biedt zorgen er voor dat dit een ideale plek is om bezoekers te begeleiden door de stad, de omgeving, en het land.