Deontais do thionscnaimh Ghaeilge

Cuireann Comhairle Cathrach Chorcaí deontais thionscadail ar fáil do gníomhaíochtaí agus tionscadail atá dírithe ar úsáid na Gaeilge sa chathair a chur chun cinn. Tá an scéim seo faoi stiúrú ag an Grúpa Forbartha Gaeilge, coiste den Chomhairle Chathrach a bhfuil an cuspóir acu úsáid na Gaeilinne i gCorcaigh a spreagadh.

€750 nó níos lú an méad a beidh le bhronnadh faoin scéim. Tabhair faoi deara gur féidir leat billeog le breis eolais a chur leis an iarratas más gá. Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil fresin trí ríomhphost a sheoladh go gaeilge@corkcity.ie

Beidh an fhoirm iarratais á uaslódáil don leathanach seo againn ar ball.  Go raibh maith agaibh as bhur gcuid foighne.