Cork Heritage Open Day

Cork City Council is very proud to organise and support Cork Heritage Open Day, an event that showcases the many elements of Cork City’s rich heritage in a fun, family friendly way

Ann Doherty, Chief Executive, Cork City Council

Cork Heritage Open Day celebrates its 15th anniversary this year. From small beginnings with just 30 participating buildings and 5,000 visitors, Cork Heritage Open Day was organised to mark the 2005 City of Culture programme of events. Now 15 years later, Cork Heritage Open Day has 38 buildings involved, an extensive programme of events ongoing through the day, and reaches an audience of almost 20,000 people.

The event is organised by Cork City Council as part of Heritage Week in partnership with the Heritage Council and with media sponsorship from Cork’s 96 FM and the Evening Echo.

This event is organised almost entirely on a voluntary basis with building owners, local historians and communities giving their time free of charge. The success of the event lies with the people behind the buildings who open their doors willingly every year to allow the public a glimpse of the amazing and unique built heritage of Cork City. Without the generosity of the building owners, this event would not happen.

Tá Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí ar an saol 15 bliain i mbliana. Ó thosach beag agus gan ach 30 foirgneamh rannpháirteach agus 5,000 cuairteoir, eagraíodh Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí le clár imeachtaí Chathair an Chultúir 2005 a mharcáil. Anois, 13 bliana ina dhiaidh sin, tá breis agus

40 foirgneamh rannpháirteach i Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí, le clár fairsing imeachtaí ar siúl i gcaitheamh an lae, agus beagnach 20,000 duine ag cur spéise ann.

Is í Comhairle Cathrach Chorcaí a eagraíonn an imeacht mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus le hurraíocht na meán 96 FM Chorcaí agus an Evening Echo.

Déantar an imeacht seo a eagrú go hiomlán beagnach ar bhonn deonach le húinéirí na bhfoirgneamh stairiúla, agus pobail áitiúla ag saothrú saor in aisce. Baineann an rath atá ar an imeacht leis na daoine ar leo na foirgnimh a osclaíonn a ndoirse dá ndeoin féin gach bliain le ceadú don phobal spléachadh ar fháil ar oidhreacht thógtha ar leithligh Chathair Chorcaí. Gan flaithiúlacht úinéirí na bhfoirgneamh seo, ní fhéadfaí an imeacht seo a chur ar siúl.