A City Remembers - Cork 1920 to 1923

Burning of Cork, Winthrop Street
1920 was a year of profound importance in Ireland’s history. During this time of great challenges and strife, Cork City played a pivotal role in our country’s fight for freedom.
It has been Cork City Council’s aim to commemorate the centenary of 1920 to gain a deeper understanding of how Irish society has been shaped by our past, to walk for a moment in the footsteps of our ancestors and learn from the men and women of this era who fought for the freedom that we take for granted today.
Take a step back in time and watch the history of Cork come to life through video, imagery, behind the scenes tours and interviews.

Bliain ríthábhachtach i stair na hÉireann ba ea an bhliain 1920. Bhí ról lárnach ag Cathair Chorcaí i gcomhrac na tíre ar son a saoirse le linn thréimhse sin an achrainn agus na mórdhúshlán. 

Bhí sé i gceist ag Comhairle Cathrach Chorcaí comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain 1920 chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an tslí a mhúnlaigh an t-am atá caite sochaí na hÉireann, chun siúl ar feadh nóiméid i rianta cos ár sinsear agus chun foghlaim ó fhir agus ó mhná na tréimhse sin a throid ar son na saoirse, saoirse a ndéanaimid talamh slán di ar na saolta seo. 

Téir ar bhóithrín an chuimhneacháin agus féach ar stair Chorcaí mar a thaibhsítear duit í le físeán, le híomhánna, le turais taobh thiar de na radhairc agus le hagallaimh.