Seirbhísí » Pleanáil

Fáilte go Leathanach Baile Pleanála de chuid Comhairle Cathrach Chorcaí. Tá sí mar aidhm ag Comhairle Cathrach Chorcaí an áit is fearr agus is féidir a dhéanamh de Chathair Chorcaí, dara cathair na hÉireann - cathair a rachadh in iomaíocht le haon chathair Eorpach eile den stádas agus méid chéanna. Is é ár bpríomhchuspóir ná an sórt áite a dhéanamh do Chorcaigh ina dteastódh uait a bheith – áit iontach le maireachtáil, oibriú, infheistiú agus imirt. Is í aidhm na Rannóige Pleanála ná pleanáil agus forbairt inbhuanaithe den chaighdeán is airde a éascú agus a chur chun cinn, leis na cumhachtaí a bronnadh uirthi faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Is é dualgas na roinne pleanála, i gcomhpháirtíocht le príomh-gheallsealbhóirí agus muintir Chorcaí, ná bainistíocht a dhéanamh ar éabhlóid Chorcaí agus ar a cuid forbartha fisiciúla, geilleagraí, sóisialta agus cultúir. Tuilleadh eolais ar Phleanail

Féadfar sonraí maidir le hiarratais phleanála, ceadanna pleanála agus tacair sonraí phleanála eile a chuardach/a fheiceáil trí na naisc seo a leanas a úsáid:

Comhairliúchán Poiblí

Mar údarás pleanála áitiúil, téann Comhairle Cathrach Chorcaí i gcomhairle maidir le réimse saincheisteanna pleanála reachtúla agus neamhreachtúla faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000. Is tograí beo iad seo a leanas agus tugtar cuireadh duit féachaint ar:

Comhairliúcháin Reachtúla

Áiríonn an liosta seo naisc chuig fógraí reachtúla reatha:

 

Tá an Chomhairle Cathrach freagrach as creat pleanála straitéiseach a sholáthar don chathair chun comhthéacs a chur ar fáil le haghaidh cinntí maidir le hinfheistíocht, bonneagar agus forbairt. Treoróidh na naisc seo a leanas tú chuig roinnt príomh-phleananna cathrach:

Development Plan Blackpool Village CASP image South Docks image

Tá ról lárnach ag Cathair Chorcaí i leith cruth a chur ar nádúr na forbartha sa chathair agus iarracht a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil forbairt inbhuanaithe agus cothrom ar mhaithe le leas an phobail.

2010

  • Mórfhorbairtí ceadaithe go dtí seo i mbliana
  • Iarratais reatha
  • Forbairtí na Comhairle Cathrach
  • Blianta roimhe seo

D’fhonn a chinntiú go ndéantar forbairt ordúil agus ardchaighdeáin ar Chathair Chorcaí, is cuid de ról na Stiúrthóireachta Pleanála é a chinntiú go mbronntar na ceadanna riachtanacha ar fhorbairt faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú). Baineann forbairt neamhúdaraithe le forbairtí agus/nó úsáidí a sháraíonn na dlíthe pleanála. Tugtar Forfheidhmiú Pleanála freisin ar an ról a chinntíonn go bhfuil na ceadanna riachtanacha ag gach forbairt.

Níl forbairt údaraithe sna cásanna seo a leanas :-

  • Tá cead pleanála ag teastáil agus níl sé faighte.
  • Bronnadh cead pleanála ach níl an fhorbairt á chur i gcrích de réir na bpleananna curtha faoi bhráid nó de réir coinníollacha an cheada pleanála bronnta.
  • Ní chloíonn an fhorbairt leis na coinníollacha agus teorainneacha uile sa chaoi is go gcáileofaí í mar dhíolmhaithe.

Tá tuilleadh eolais maidir le Forfheidhmiú Pleanála, conas gearán a dhéanamh in aghaidh forbartha neamhúdaraithe agus foirmeacha ar fáil.

Cork 2050 - Delivering a Bright Future for Cork

Development Contribution Rebate Scheme

 

Cork City Council seeks expressions of interest from builders/developers for participation in the new Development Contribution Rebate Scheme, as recently announced by the Department of Environment, Community & Local Government in Circular letter PL13/2015. 

 


Radharc de Shráid Naomh Pádraig Istoíche 

St. Patrick's Street at night
Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine, seachas laethanta saoire poiblí..
Cuntar Poiblí:  10.00 r.n. go 4.00 i.n. (lena n-áirítear am lóin) Luan go hAoine.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimhreacha Gutháin:
Bainistíocht Forbartha (021) 492 4564
Beartas Pleanála
(021) 492 4086
Forfheidhmiú Pleanála (021) 492 4723

Uimh. Facs (021) 492 4706 and (021) 492 4712

ckc-typewriter-icon-58w.jpgStiúrthóireacht Pleanála agus Forbartha, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: planning@corkcity.ie and planningpolicy@corkcity.ie