Seirbhísí » Bóithre agus Iompar

Déanann Comhairle Cathrach Chorcaí bainistíocht ar inrochtaineacht chun na Cathrach chun cur ar chumas daoine maireachtáil, oibriú, siopadóireacht a dhéanamh, cuairt a thabhairt agus dul i mbun mórán gníomhaíochtaí gnó sa Chathair. Chuige sin, soláthraíonn sí tosaíochtaí do shiúlóirí, rothaithe, úsáideoirí iompair phoiblí, gluaisteáin agus páirceáil. Tugtar aird ar leith ar inrochtaineacht i Lár na Cathrach atá ina mheánlár le haghaidh gníomhaíochtaí fostaíochta, miondíola agus fóillíochta. Tá feabhas suntasach tagtha ar Lár na Cathrach trí an réimse poiblí feabhsaithe, áiseanna páirceála agus trína thairiscint miondíola agus fóillíochta, a bhfuil feabhas mór tagtha air, do chónaitheoirí na Cathrach agus do chuairteoirí chun na Cathrach araon. Is cúis mhórtais don Chathair í a bheith ar thús cadhnaíochta i ndéanamh forbairt ar roghanna iompair inbhuanaithe agus tá sí bainteach faoi láthair le modhanna iompair atá mar mhalairt ar ghluaisteán príobháideach a spreagadh.

Dúnadh Bóithre agus Malartuithe Slí


Information on Parking

For information on parking services see www.corkparking.ie

‌‌


Free Balance Bikes for Cork Creches

In order to promote safer cycling from a young age, Cork City Council would like to subsidise the purchase of up to two balance bikes by Crèches or other Childcare providers in Cork City.


Report a Faulty Street Light

Airtricity Utility Solutions Report a Faulty Street Light


Real Time Passenger Information System (RTPI)

indicating the expected arrival times for the next 3 buses arriving will be made available at over 500 bus stops in Dublin and Cork. The scheme is being undertaken by the Local Authorities and the Department of Transport has arranged funding for the provision of RTPI displays and infrastructure. The installation of RTPI will cater for some key bus routes in Metropolitan Cork. The estimated arrival times of buses as calculated on the Bus Éireann fleet management system will be communicated to the RTPI server based in Dublin City Council which will then broadcast the data to each specific bus stop in Cork.


Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine seachas laethanta saoire poiblí.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin: Seirbhísí Páirceála (021) 492 4555  
Seirbhís Custaiméara
(021) 492 4189 / 492 4758  
Rialú Bóithre
(021) 492 4560
Cothabháil ar Bhóithre
(021) 492 4660
Bainistíocht Soghluaisteachta ar Bhóithre
  (021) 492 4452  
Dearadh na mBóithre
(021) 492 4162
Tollán Sheáin Uí Loinsigh
(021) 492 0420 
Uimh. Facs  (021) 492 4515.

ckc-typewriter-icon-58w.jpg Seoladh: Stiúrthóireacht na mBóithre, Seomra 303, 2ú Urlár, Halla na Cathrach, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: coengin@corkcity.ie, roads@corkcity.ie

Eolas Ginearálta

Ár Seirbhísí

  • Páirceáil Íoc ar an nGuthán - ParkMagic
    Ceadaíonn an córas nua seo do thiománaithe íoc as a bpáirceáil ar an tsráid ag baint úsáide as a bhfón póca.