New grant package for Irish language initiatives launched

 

Cork City Council has launched a project grant scheme for Irish language events in the lead-up to Seachtain na Gaeilge and beyond.

 

These grants are for Irish language organisations and those who would not generally consider themselves Irish language organisations but have an event or project that is aimed at promoting the Irish language in an accessible way to the general public in Cork. This scheme is managed by An Grúpa Forbartha Gaeilge, a committee of the City Council whose objective is to encourage the use of Irish in Cork.

 

Chris Dorgan, Irish Development Officer, Cork City Council said: "There are many low cost or no cost ways to encourage greater use of Irish in public settings. We are encouraging people to come with ideas to raise the visibility of the language in a non-judgmental fun way and are especially welcoming of ideas and applications from our new communities.”

 

If the project is to take place during Seachtain na Gaeilge ( 1st- 17th March 2024)  this should be clearly indicated.

 

Application forms, in English and Irish , are available to download from Cork City Council’s website at Deontais - Cork City Council. 

Seolann Comhairle Cathrach Chorcaí pacáiste deontais tionscadail do thionscnaimh Ghaeilge

 

Tá scéim deontais tionscadail seolta ag Comhairle Cathrach Chorcaí d’imeachtaí Gaeilge roimh Sheachtain na Gaeilge agus ina dhiaidh

 

Is d’eagraíochtaí Gaeilge agus dóibh siúd nach measfadh go ginearálta gur eagraíochtaí Gaeilge iad na deontais seo ach a mbeadh imeacht nó tionscadal acu atá dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn ar bhealach inrochtana don phobal i gcoitinne. Tá an scéim seo á bhainistiú ag an nGrúpa Forbartha Gaeilge, coiste de chuid na Comhairle Cathrach a bhfuil sé mar chuspóir aige úsáid na Gaeilge a spreagadh i gCorcaigh.

 

Míníonn Chris Dorgan, Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Cathrach Chorcaí:

 

Tá go leor bealaí ar chostas íseal nó gan chostas chun úsáid níos mó na Gaeilge a spreagadh i suíomhanna poiblí. Táimid ag spreagadh daoine le teacht le smaointe chun infheictheacht na teanga a ardú ar bhealach spraíúil neamhbhreithiúnach agus fáiltímid go háirithe roimh smaointe agus iarratais ónár bpobail nua.

 

Má tá an le rith le linn Seactain na Gaeilge  (1ú go 17ú Márta 2024) ní mór sin a bheith soléir  san iarrthas.

 

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach Chorcaí ag Deontais - Cork City Council