A City Remembers: Cork 1920-1923

Burning of Cork, Winthrop Street

LC-burning-02

Commemorations 

It has been Cork City Council’s aim to commemorate the centenary of 1920-1923 to gain a deeper understanding of how Irish society has been shaped by our past, to walk for a moment in the footsteps of our ancestors and learn from the men and women of this era who fought for the freedom that we take for granted today.
Take a step back in time and watch the history of Cork come to life through video, imagery, behind the scenes tours and interviews.

Cuimneachán 

Bhí sé i gceist ag Comhairle Cathrach Chorcaí comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain 1920-1923 chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an tslí a mhúnlaigh an t-am atá caite sochaí na hÉireann, chun siúl ar feadh nóiméid i rianta cos ár sinsear agus chun foghlaim ó fhir agus ó mhná na tréimhse sin a throid ar son na saoirse, saoirse a ndéanaimid talamh slán di ar na saolta seo. 
Téir ar bhóithrín an chuimhneacháin agus féach ar stair Chorcaí mar a thaibhsítear duit í le físeán, le híomhánna, le turais taobh thiar de na radhairc agus le hagallaimh.