Lord Mayor's Community and Voluntary Awards

LM-Awards-Title

The Lord Mayor’s Community and Voluntary Awards is an annual awards ceremony held in City Hall. The purpose of the awards is to acknowledge groups which, through their commitment to voluntary and community activities, have played a significant role in enhancing the quality of life in their communities.

Lord Mayor's Message

You don’t need me to tell you that Cork is special. Cork is a city that values its people, a city that promotes culture, heritage, learning, health & wellbeing. We are a city of engaged neighbourhoods and communities but above all, a city of welcomes. These awards celebrate that welcome and inclusiveness in a myriad of ways. I encourage you to share that story with us by nominating  your organisation or an organisation you know for the work they do.

Ní gá dom a rá leat go bhfuil Corcaigh speisialta. Is cathair í Corcaigh a bhfuil meas aici ar a muintir, cathair a chuireann cultúr, oidhreacht, foghlaim, sláinte agus folláine chun cinn. Is cathair chomharsanachtaí agus pobail rannpháirteacha muid ach thar aon rud eile, cathair fáiltithe. Ceiliúrann na gradaim seo an fháilte agus an chuimsitheacht sin ar iliomad bealaí agus spreagaim thú an scéal sin a roinnt linn trí d’eagraíocht nó eagraíocht a bhfuil aithne agat uirthi a ainmniú don obair a dhéanann siad.

LM Cllr D Forde

Cllr. Deirdre Forde, Lord Mayor

To make a nomination for the 2023 Lord Mayor's Community and Voluntary Awards please click here

Winners will be announced at a Civic Ceremony in Cork City Hall on Thursday 1st  June 2023
Á chur i láthair ag Comhairlen Cathrach Chorcaí Cork-City-Council-VERTICAL-LOGO
Le tacaíocht ónEcho-logo