Notice of the holding of the plebiscite

Notice of the holding of the plebiscite
 

Local Authority:  Cork City Council

 

A plebiscite on a proposal for a directly elected Lord Mayor for Cork City Council area is about to be held. 

The plebiscite will be held in conjunction with the European Parliament and local elections and the referendum on Dissolution of Marriage.

The poll for the plebiscite will be taken on 24 May 2019 between the hours of 7am and 10pm.

 

Paul Moynihan

Plebiscite Returning Officer

Cork City Council

City Hall

Cork

 

Date: 23rd April 2019

Fógra maidir le Pobalbhreith a reáchtáil

 

Údarás Áitiúil: Comhairle Cathrach Chorcaí

 

Táthar ar tí pobalbhreith a reáchtáil ar thogra chun oifig Árd Mhéara dírthofa a bhunú do limistéar Comhairle Chathair Chorcaí

Reáchtálfar an phobalbhreith seo in éineacht le toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus leis na toghcháin áitiúla agus an reifreann ar Scaoileadh ar Phósadh.

Glacfar an phobalbhreith an 24 Bealtaine 2019 idir na huaireanta 7am agus 10pm.

 

Pól Ó Muíneacháin

Ceann Comhairimh na Pobalbhreithe

Comhairle Cathrach Chorcaí

Halla na Cathrach

Corcaigh

 

Dáta:   23ú Aibreán 2019