News »

Project grants celebrating the legacy of 1916-2016 through Irish


D
eontais tionscadal le oidhreacht 1916-2016 tré Gaeilge a cheiliúradh  

Tá deontas TIONSCADAL do chláir ar scála beag do gníomhaíochtaí agus tionscadail atá dírithe ar chur chun cinn úsáid na Gaeilge sa chathair, ar fáil do dhaoine aonair nó eagraíochtaí  ó Comhairle Cathrach Chorcaí  don bhlian speisialta atá romhainn i 2016 le oidhreacht 1916 a cheiliúradh.

Tá an scéim á riaradh ag  an Grúpa Forbartha Gaeilge, coiste na Comhairle dírithe ar chothú úsáid na Gaeilge sa chathair.

Le foirm iarrthas nó breis eolas scíobh chuig:

Chris Dorgan , Oifigeach Forbartha Gaeilge ,
Comhairle Cathrach Chorcaí , Urlár 2 , Halla na Cathrach , Corcaigh
r-phost : chris_dorgan@corkcity.ie
nó fón : 021-4924076

Tá an fhoirm iarrthas ar fáil le h-íoslódáil  freisin ó súiomh idirlín Comhairle Cathrach Chorcaí; www.corkcity.ie. An English language version of the form is also available.

Ní  mór an fhoirm a chomhlánú go hiomlán, ag gabháil gach doiciméadú riachtanach agus seol ar ais ar/roimh 15 Eanáir 2016.

A scheme offering small scale project grants for projects and activities celebrating the legacy of 1916 through the Irish Language is available from Cork City Council to  individuals and organisations who wish to submit such applications .

The scheme is administered by Cork City Council’s Grúpa Forbartha Gaeilge, a committee of Council charged with promoting more widespread use of the Irish language in the city. For further information or to receive a copy of the application form please contact:

Chris Dorgan , Oifigeach Forbartha Gaeilge ,
Comhairle Cathrach Chorcaí , Urlár 2 , Halla na Cathrach , Corcaigh
r-phost : chris_dorgan@corkcity.ie
nó fón : 021-4924076

The form is also available to download from the City Council website www.corkcity.ie in Irish or in English or by clicking on the links below:

Application for PROJECT Grant celebrating the legacy of 1916

Iarratas ar Dheontas TIONSCADAL GHAEILGE le 1916 a cheiliúradh

The form should be completed fully, attaching any necessary documentation on or before 15th January 2016

 

Back to list