News »

Fógraíonn Comhairle Cathrach Chorcaí seoladh Deontais Tionscadal Gaeilge 2014.


Ar an Máirt 28ú Eanáir d’fhógair Comhairle Cathrach Chorcaí  seoladh  Deontais Tionscadal Gaeilge 2014.  Tá na deontais seo, go dtí uasluach de €750, ar fáil chun cabhrú le grúpaí agus daoine aonair úsáid na Gaeilge a cur chun cinn. Is tionscnamh de chuid Grúpa Forbartha Gaeilge Chomhairle Cathrach Chorcaí, coiste comhdhéanta d'ionadaithe tofa agus foireann na Comhairle é an tionscnamh seo ag obair le heagraíochtaí áitiúla chun cultúr an dátheangachais a chothú sa chathair.

Tá mionsonraí iomlána agus foirm iarratais Gaeilge ar fáil thíos:

Foirm iarrthas Tionscadal Gaeilge 2014

Le haghaidh tuilleadh eolais dein teagmháil le:

Chris Dorgan
Oifigeach Forbartha Gaeilge, Stiúrthóireacht Gnóthaí Corparáideacha agus Seachtracha
Comhairle Cathrach Chorcaí

Teil / FÓN: 00-353-21-4924076
Mob / POCA: 00-353-86-8574904
r-phost / ríomhphost: chris_dorgan@corkcity.ie

Cork City Council announces launch of Irish Language project grants 

On Tuesday 28th January Cork City Council announced the launch of its Irish Language Project Grants 2014.  These grants, to a maximum value of €750, are offered to assist groups and individuals looking to promote the greater use of the Irish Language in the city. The fund is an initiative of Cork City Council’s Grúpa Forbartha Gaeilge a committee made up of elected representatives and Council staff working with local organisations to foster a culture of bilingualism in the city.

Full details and an application form in English available below:

Appl form for Irish Language PROJECT Grants 2014

For further information please contact:

Chris Dorgan
Irish Development Officer, Corporate and External Affairs Directorate
Oifigeach Forbartha Gaeilge, Stiúrthóireacht Gnóthaí Corparáideacha & Seachtreacha


Teil / FÓN: 00-353-21-4924076
Mob / POCA: 00-353-86-8574904
r-phost / ríomhphost: chris_dorgan@corkcity.ie

Back to list