Cork County Council Cork City Council

Fáilte go Plean Straitéiseach Cheantar Chorcaí.

Is creatlach í Plean Straitéiseach Cheantar Chorcaí chun é a chur ar chumas Chorcaigh a bheith ina phríomh-réigiún cathrach Eorpach – iomaíoch ar bhonn domhanda, cuimsitheach go sóisialta agus saibhrithe go cultúrtha.

Mar fhreagra ar na hionchais agus ar an bhfás eacnamaíoch thar an tréimhse 20 bliain atá le teacht, beidh ar Chorcaigh agus ar an bhfo-réigiún iad féin a oiriúnú chun a bheith iomaíoch i margadh idirnáisiúnta atá ag athrú go gasta. Mar gheall ar seo, d’ullmhaigh Comhairle Cathrach Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí Plean Straitéiseach don cheantar.

D’uchtaigh Comhairle Cathrach Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí Plean Straitéiseach Cheantar Chorcaí 2001 - 2020 ar an 22ú Deireadh Fómhair 2001